Friday, March 26, 2021

NCB85 19. V3 ROM Menu

NCB85V3 je spätne kompatibilné s NCB85V2, ale má jedno vylepšenie. Namiesto EPROM 2764 podporuje už 27256. Pri 2764 som musel oželieť MON85 (4kB) aby sa do obmedzených 8kB vošli aj CP/M (5.5kB) aj BIOS. Pri 27256 máme kapacitu 32kB tak sa obmedzovať nemusíme.

Takže slávime návrat skvelého MON85 vo verzii 1.2 kde Roman Bórik pridal podporu nedokumentovaných inštrukcií CPU 8085. Miesta bolo stále dosť. Tak som pridal BIOSy pre rôzne verzie disketových mechaník a pre novinku, virtuálny disk.

Po zapnutí si stačí vybrať:


Priestor v EPROM je rozdelený nasledovne.
0000-0FFF Monitor 85
1000-1300 Menu
1300-2900 BDOS DD00 (for BIOS F300)
2900-3F00 BDOS DE00 (for BIOS F400)
3F00-4800 BIOS VD+2x144 (F300)
4800-5100 BIOS VD+2x120 (F400)
5100-5A00 BIOS VD+2x360 (F400)
5A00-6300 BIOS 3x144 (F400)
6300-6C00 BIOS 3x120 (F400)
6C00-7500 BIOS 2x144+1x500k (F400)
7500-7E00 BIOS 2x120+1x500k (F400)
7E00-8000 free


Obsah EPROM sa dá stiahnut tu. Zdrojové kódy nedávam do GITu, pretože je to stále v bastel fáze. Vychádzajú z posledného BIOSu V3, ktorý je v GITe. Obsah EPROM 27256 sa nedá celý vybuildovať na jedno spustenie. Rozdiely medzi BIOSmi s virtuálnymi diskami a bez nich som nedokázal narýchlo vyriešiť IF a ENDIF v zdrojových kódoch BIOSu. Takže pri výrobe obsahu EPROM si pomáham aj ručne, kopírujem obsah podadresárov so zmodifikovaným kódom do hlavného adresára.

No comments:

Post a Comment