Thursday, February 21, 2019

NCB85 17. Printer

Správny profi počítač má aj tlačiareň. Tak ju dostalo aj NCB85.Zapojenie je priamočiare. Na data piny 2 až 8 konektora DB-25 sú privedené PA0 až PA7 z 8155. Na pin 1 so STROBE signálom je privedený PB0 z 8155 a na pin 11 s BUSY signálom je privedený PC0 z 8155.
https://en.wikipedia.org/wiki/Parallel_port#Pinouts

BIOS sa rozšíril o pár riadkov: ;----------------------------------------------------------------
; * LIST - Char out to paralel printer
; I: C=char to output
; O: -
; M: AF
LIST:   call LISTST
        mov a,c
        out RIOT_PA     ; data to PA
        mvi a,01h
        out RIOT_PB     ; set Strobe
W1:     call LISTST
        jnz W1          ; wait for end of printing
        mvi a,00h
        out RIOT_PB     ; reset Strobe
        ret
;----------------------------------------------------------------
; * LISTST - Paralel printer status
; I: -
; O: Z=0, A=255 - printer busy
; Z=1, A=0 - printer free
; M: AF
LISTST: in RIOT_PC      ; read Busy port
        ani 01h         ; PC0 mask
        rz              ; printer free
        mvi a,255       ; busy
        ret


Ďakujem Mariánovi za informácie a video.

No comments:

Post a Comment