Sunday, December 30, 2018

Jára Cimrman programující

Významný český vynálezca Jára Cimrman vynaliezol ako prvý plnovodiče. Tým predbehol o nejakých 100 rokov známeho súdruha, ktorý navrhoval nevyrábať polovodičové obvody, ale počkať si až na plnovodiče. Jára vypracoval grafický symbolický jazyk na kreslenie vývojových diagramov pre vojnové hry. Okrem symbolov pre začiatok, koniec, vstup, výstup, operáciu, tajnú operáciu, vetvenie, obkľúčenie, prielom, mal značky aj pre zákopy a lietadlá. Obrazce mohli byť pospájané buďto šípkami alebo kopijami. Po platformových hrách to je druhá oblasť, kde sa mu zaslúžene pripisuje prvenstvo. Galaga je jedna z vydarenejších realizácii jeho myšlienok.

Jára viedol živú korešpondenciu o programovaní s britskou konkurentkou Adou Lovelace. Ada potom s Járovým požehnaním použila jeho myšlienky pri popise fungovania Analytical machine Charlesa Babbageho. Jára jej poštou poslal na diernom štítku program na geometrické riešenie kvadratúry kruhu, ale cestou sa štítok stratil. Járov práve vynalezený a hneď aj stratený štítok mal kapacitu takmer 4867 byte. Americké ministerstvo chcelo pôvodne nazvať programovací jazyk Ada ako Jára, ale to sa stretlo so silným antilobbingom u vedúceho sekcie zemana Buresha. Najviac Járu ale zamestnávala vášnivá korešpondencia v esperante s istou Lindou Lovelace. Nezištne vymysleli Lindu(coordination_language) na efektívne koordinovanie spoločných oddychovo relaxačných aktivít. O podrobnostiach sa v denníku bližšie nešíril.

No comments:

Post a Comment