Tuesday, December 23, 2014

Koniec roka

Tentokrát nič z mojej tvorby. Dúfam, že poteším zopár nostalgikov jednou krásnou aplikáciou.

Cathode Vintage Terminal

Pekné Vianoce!

No comments:

Post a Comment