Sunday, December 25, 2016

Jára Cimrman 8-bitový, alebo teď tady byl..


Veľký český vynálezca a talentovaný mladý inžinier správne už v 19.storočí stanovil, že základnou veľkosťou informácie bude 8-bitov, čiže jeden byte. Vychádzal z toho, že 10 ako počet prstov je nedosiahnuteľný ideálny stav. Preto jeden prst nechával pre kontrolu parity a druhý pre funkciu z Cimrmanovskej algebry "tesne míňa", tvorenú produktom čiastočných hodnôt skoro všetkých bitov.

Jára bol vždy presvedčený zástanca 8-bitov. Veľmi správne argumentoval, že akademikmi navrhované zdvojnásobenie byte na slovo 16-bit je proti prírode a zdvihne sa veľká vlna odporu. Potvrdením jeho jasnozrivosti nie je len to, že 16 bitov dnes už prakticky vymizlo aj z mikrokontrolérov, ale aj to ako vášnivo sa stavajú účastníci old comp párty k počítačom triedy PC. Predaj tričiek s obrázkom PC/AT nikdy ani nezačal.

Vypracoval vysoko cenený príspevok do matematickej teórie hier, kde na rozdiel od klasických problémov so stratégiami vedúcimi k porážke protivníka postuloval, že v budúcnosti bude možné hrať aj hry s jedným hráčom, kde je cieľom hry prežit, "preskákať si" niečo a dokonca mať pri tom zábavu. Položil tak základy novej vednej disciplíny platformové hry, ktorej dôstojnou realizáciou v praxi sa stal 111 rokov po jeho narodení Manic Miner. Na počesť Cimrmanovho priateľa a suseda z detských rokov Krakonoša, bola špeciálne pre túto aplikáciu skomponovaná melódia "V jeskyni krále hor". Úplne revolučné bolo Cimrmanove poznanie, že hráč može mať aj viac životov. Predpovedal aj vynález cheatov, ktoré v budúcnosti zvýšia počet životov z tri na osem. Je autorom legendárneho výroku "Osem životov musí stačiť každému".

Dávno pred vznikom kybernetiky ako nového oboru v 50tych rokoch 20.storočia, predpovedal a v nehonorovanom článku do Technických novín s predstihom fundovane vyvrátil budúce ruské tvrdenie, že "kybernetika je buržoázna paveda".

PVaŠNR

No comments:

Post a Comment